Huishoudbeurs

Boek nu de Huishoudbeurs! Alle dagen gegarandeerd vertrek.

Privacyverklaring

Privacyverklaring BBA Tours

BBA Tours vindt het van essentieel belang dat de gegevens van onze klanten goed beveiligd worden. Daarom houden wij ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens

BBA Tours maakt gebruik van persoonsgegevens. Wij hebben deze gegevens nodig om een offerteaanvraag te behandelen en de boeking van een touringcar te voltooien of een reis of dagtocht te boeken.

Naam | Geslacht | E-mailadres | Telefoonnummer | Straatnaam en huisnummer | Postcode | Woonplaats | Preferenties

Deze gegevens hebben wij nodig om het huren van een touringcar op de juiste naam te boeken. Wanneer deze gegevens nodig zijn voor het boeken van een hotel o.i.d., dan worden deze gegevens met deze partijen gedeeld. De gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het daarvoor bestemde doel.

Wij vragen om uw e-mailadres en telefoonnummer om eventueel contact met u op te kunnen nemen als er bepaalde wijzigingen doorgevoerd moeten worden of u om een andere reden geïnformeerd dient te worden. Daarnaast wordt u via mail en/of post geïnformeerd over ons aanbod en eventuele aanbiedingen. Uiteraard is het ook mogelijk om aan te geven dat u deze informatie niet wilt ontvangen.

Naast de algemene persoonsgegevens bewaren wij ook de volgende gegevens:

–          Als u slecht ter been bent en (deels) afhankelijk bent van een rolstoel of rollator slaan wij dit op zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw touringcar aansluit op uw wensen en behoeften.

–          We bewaren gegevens of iemand gebruik maakt van een speciale maaltijd, zodat wij hier rekening mee kunnen houden wanneer u aangeeft dat BBA Tours ook de catering in uw bus dient te verzorgen.

–          Bankrekeningnummers; in het geval van annulering of restitutie vragen wij een bankrekeningnummer. Dit wordt bewaard in uw klantendossier.

De volgende gegevens slaan wij niet op:

–          Geloofsovertuiging

–          Politieke overtuiging

–          Seksuele voorkeur

–          Etnische afkomst

–          Gegevens van Social media ed.

–          Salarisgegevens en/of werkgeversinformatie

Service

Wij bewaren al deze gegevens om een goede service te kunnen verlenen aan onze klanten. Al deze gegevens worden bewaard op klantenkaarten die alleen toegankelijk zijn voor BBA Tours en ons samenwerkend IT-bedrijf RIF-IT services.

Verwerking en beveiliging

BBA Tours heeft afspraken gemaakt (verwerkersovereenkomsten) met ons samenwerkend IT-bedrijf RIF-IT services, dat ze de persoonsgegevens die wij doorgeven alleen mogen gebruiken voor de boeking en er verder niets mee mogen doen.

Onze websites zijn beveiligd met een SSL certificaat. Dit kunt u zien doordat aan het begin van de URL https:// staat. Dit betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen de server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden.

Alle gegevens worden opgeslagen op onze servers te Tilburg. Deze staan in een afgesloten ruimte voorzien van alarm.

Op de website van BBA Tours worden een aantal gegevens opgeslagen om het gebruik van de website mogelijk te maken. Tevens wordt er statistische informatie opgeslagen om de website bijvoorbeeld te kunnen verbeteren. Bij registratie bewaren wij de gegevens in onze database. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Contactformulieren

Wanneer u een contactformulier invult op onze website worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar of langer kan worden bewaard.

Google

Voor het bijhouden van de statistieken op de website van BBA Tours kan er gebruik gemaakt worden van Google Analytics. Google kan hiervoor cookies plaatsen en lezen op uw computer. Ook kan Google web beacons gebruiken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

Nieuwsbrief

U ontvangt alleen een nieuwsbrief als u hier toestemming voor hebt gegeven. Het is op ieder moment mogelijk om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. De gegevens van het formulier worden uitsluitend gebruikt om u via e-mail te informeren.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

BBA Tours stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen over het privacybeleid van BBA Tours, dan kunt u contact met ons opnemen via info@bbatours.nl

Meer info

Reistip van de week!

Finish Tour de France

Lukt het Team Jumbo-visma weer om de overwinning op de Champs-Elysées te pakken?

Ga met ons mee naar de Finish van de Tour de France 2019.

Programma 28 juli 2019:

12.00 uur Verwachte aankomsttijd in het centrum van Parijs.

Na aankomst in Parijs kunt u op eigen gelegenheid het centrum van Parijs bezoeken.

Rond de klok van 17.00 uur is de Grande finale van de Tour de France 2019 waarna aansluitend de prijsuitreiking plaats zal vinden.

Om 24.00 uur vangt het retour vertrek naar de diverse opstapplaatsen aan.