Huishoudbeurs

Boek nu de Huishoudbeurs! Alle dagen gegarandeerd vertrek.

Milieubeleidsverklaring

Voor BBA Tours B.V.  verzorgt het Besloten Busvervoer op basis van overeenkomsten op een kwalitatief hoogwaardige, milieuvriendelijke en kosteneffectieve manier. Daarmee levert BBA Tours B.V. een concrete bijdrage aan een betere leefbaarheid van de samenleving.

Voor BBA Tours B.V. heeft milieuzorg in alle geledingen van de organisatie een belangrijke beleidsprioriteit. Middels een goed functionerend milieumanagementsysteem, waarin een doelmatige aansturing van de organisatie en bedrijfsprocessen gewaarborgd wordt, resulteert dit in het maatschappelijk verantwoord verzorgen van collectief personenvervoer op een kwalitatief hoogwaardige, veilige, duurzame en milieubewuste manier. Daarmee levert BBA Tours B.V. een concrete bijdrage aan een beter milieu en duurzaam ondernemen.

Het milieubeleid richt zich op alle bedrijfsactiviteiten en op alle vervoersvormen binnen het Besloten Busvervoer.

De directie en de leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het vaststellen, het op peil houden en het begrepen laten worden van het milieubeleid. Het realiseren ervan doen we door een actieve inzet van alle medewerkers op basis van heldere communicatie binnen alle geledingen van de organisatie, het creëren van de noodzakelijke voorwaarden en het ter beschikking stellen van middelen.

Periodiek wordt het milieubeleid beoordeeld, bijgesteld en daarmee actueel gehouden. Bepalende factoren in deze zijn het blijvend voldoen aan (milieu)wet- en regelgeving en het blijvend kritisch volgen van de milieuaspecten in relatie met de bedrijfsactiviteiten. Met als resultaat van de milieudoelstellingen, welke het blijvend verminderen van de milieubelasting voorstaan.

Vermindering van de milieubelasting wordt bereikt door:

 • Conform het vervangingsbeleid het inzetten/ in gaan zetten van touringcars met de hoogste Euronormen en daarmee een wezenlijke verlaging van de uitstoot en fijnstof en CO2;
 • Het uitvoeren van kwalitatief goed en systematisch onderhoud aan de touringcars en daarmee een lager brandstofverbruik en minder emissies;
 • Bij schadeherstel aan carrosserie gebruik te maken van water gedragen lakken;
 • Actief voertuigbandenbeleid met betrekking tot veiligheid, hergebruik, brandstofbesparing en geluidsreductie;
 • Efficiënter plannen van vervoer wat resulteert in vermindering van kilometers, minder vertragingen en daarmee minder uitstoot;
 • Het gebruiken van (schonere) brandstoffen met een hogere verbrandingswaarde;
 • Het periodiek trainen van chauffeurs in veilig en zuinig rijden;
 • Het scholen van medewerkers in duurzaamheidsprincipes;
 • Het bedrijfsmatig duurzaam inkopen met accentverschuiving van eco-efficiënt naar eco-effectief;
 • Het bedrijfsmatig alert zijn op hergebruik materialen;
 • Open communicatie met de omgeving en de samenwerking in de keten.

BBA Tours B.V. voldoet met betrekking tot milieumanagementsysteem aan de eisen en voorwaarden gesteld in de norm NEN-EN-ISO 14001 en wil het milieumanagementsysteem voortdurend verbeteren.

BBA Tours B.V. staat geheel achter de Europese beleidsboodschap van de International Road Transport Union (IRU) “Bus and coach, the Smart Move!!”

Tilburg, 06 juli 2017

BBA Tours B.V.

A. Vrugt – Pereboom

Meer info

Reistip van de week!

De Libelle Zomerweek
een gezellig dagje uit

Van 23 t/m 29 mei viert Libelle het kleurrijkste feest van het jaar want dan verandert het Almeerderstrand in een swingende Tropical Party! Wuivende palmbomen, tropische
cocktails, kleurige batikprints; de Zomerweek wordt zonniger dan ooit, óók als het regent. Kom gezellig shoppen, bijkletsen, inspirerende workshops volgen, meezingen met bekende artiesten, spetterende modeshows bijwonen, heerlijk eten, bekende schrijvers en politici ontmoeten… En dat allemaal omlijst door geweldige muziek en aangekleed zoals alleen Libelle dat kan. Mis het niet!